Robbert Strengholt, fotograaf en uitgever jubileumboeken